ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА НА КРЕАТИВНОСТТА

лесно средство да тествате, оцените и подобрите Вашата креативност

ПОПЪЛНЕНО

Моля, въведете Вашите данни:

  • Години опит в ИКТ сектора

Q1. Какви са предпочитаните от Вас методи/инструменти за учене?

Q2. За колко креативни се считате?

Q3. Шефът Ви е възложил първия Ви голям проект и успехът или провалът от него могат да подобрят или сринат кариерата Ви. Вие …

Q4.Подредете следните картинки в последователност от щастлив към тъжен

Съвет: кликнете с мишката върху всяка картинка и след това я преместете до мястото, като започнете отгоре надолу

 

 

Q5. Колко алтернативни начини на употреба може да измислите за тази тухла?

Съвет: По-долу са изброени няколко примерни алтернативи за използване на една тухла: стъпало, преспапие, помощно средство при гмуркане, гира/дъмбел

  • Моля, избройте Вашите алтернативни решения по-долу

Q6a. Запленени ли сте от друга епоха или държава?

Q6b. Какво Ви дразни повече?

Q6c. Какво е по-важно за Вас?

Q6d. Напомняте ли на другите колко сте различни?

Q6e. Колко сте креативни?

Q7. Какво е първото нещо, което виждате, когато погледнете изображенията по-долу?Q8a. Когато нямам готов отговор, обикновено съм:

Q8b. Когато не съм съгласен/на с другите, обикновено:

Q8c. Когато работя върху разрешаването на даден проблем, променям стратегиите си:

Q8d. В повечето случаи:

Q8e. Когато имам няколко задачи:

Q8f. В училище бях (съм) добър/ра по:

Q9a. Промяна, която оказва влияние върху начина, по който се постигат резултатите, се нарича:

Q9b. Коя от следните характерни черти на иновацията ще повиши скоростта на разпространяването й?

Q9c. Кое от следните е недостатък на технологичното лидерство?

Q10. Инструменти за дизайн и креативност

Съвет: Изберете три предмета, които според Вас са свързани в най-голяма степен с креативност и дизайн

Q11a. Накъде се е запътил човекът?Q11 b. Какво виждате първо?Q11 c. Този мъж отвътре или отвън е?Q11 d. Колко лица можете да видите?Q12. Съгласни или несъгласни сте със следните въпроси?

Съвет: Преместете бутона с мишката до позицията, която Ви удовлетворява

  
Disagree Agree
  
Disagree Agree
  
Disagree Agree
  
Disagree Agree
  
Disagree Agree

Q13a. В разговор с приятели те правят коментар, с който изобщо не сте съгласни. Вие:


Q13b. Имате възможност да придобиете едно ново умение. Вие:


Q13c. Някой идва да Ви сподели проблема си. Вие:


Q13d. Задаването на въпроси Ви кара да се чувствате:

Q14. Как оценявате Вашата степен на оптимизъм?

Съвет: Преместете бутона с мишката до позицията, която Ви удовлетворява

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Q15. Колко добри сте в определянето на лични цели?

Съвет: Преместете бутона с мишката до позицията, която Ви удовлетворява

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Q16. Кое животно оприличавате на себе си?

Моля, изберете до 3 животни

Q17. Тестът за стъпването на Луната

Вие сте член на космически екип, който трябва да пътува за среща с кораб майка до осветената страна на Луната. Поради технически проблеми, обаче, корабът Ви се приземява на място, което е на 322 км от мястото на срещата.

Задачата Ви е да подредите следните 12 предмета в зависимост от тяхната значимост за Вашия екипаж. Започнете от най-полезните към най-непотребните (отляво надясно и отгоре надолу)

 

 

 

Q18a. Кога последно променихте някой свой навик?


Q18b. Страхувате ли се от промяна?


Q18c. Отделяте ли време за самооценка?


Q18d. Какво Ви мотивира?

Q19. Колко добри са уменията Ви за планиране?

Съвет: Преместете бутона с мишката до позицията, която Ви удовлетворява

  
Съвсем не Много често
  
Съвсем не Много често
  
Съвсем не Много често
  
Съвсем не Много често
  
Съвсем не Много често

Q20a. Как може да сложите жираф в хладилник?

Q20b. Как може да поставите слон в хладилник?

Q20c. Кралят на джунглата провежда среща с всички животни. Едно от тях не е там. Кое?

Q20d. Стоите на брега на река, пълна с алигатори, а трябва да преминете от другата страна. Какво правите?

Попълнихте всички въпроси! Благодарим Ви за отделеното време!

Back to Top